Navigation Menu
JABATAN CANSELORI

JABATAN CANSELORI

Jabatan Canselori ditubuhkan pada 16 Februari 1984 selaras dengan pengisytiharan Perintah Universiti Utara Malaysia (Perbadanan) 1984. Bertanggungjawab terus kepada Naib Canselor untuk menyelaras, mengawas dan memantau keseluruhan aktiviti Universiti bagi memastikan semua tugas dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berperanan mewujudkan hubungan korporat yang baik dengan pihak kementerian, jabatan, badan-badan swasta dan persatuan.