Navigation Menu
PUSAT SUKAN

PUSAT SUKAN

Pusat Sukan Universiti Utara Malaysia, Jabatan Canselori diberi mandat dan tanggungjawab untuk mengelola, menganjur, merancang, mengawal selia program sukan dan rekreasi kepada pelajar dan kakitangan Universiti. Sebuah Kompleks Sukan yang serba lengkap meliputi kawasan seluas 74 ekar menyediakan hampir 28 jenis aktiviti sukan dan rekreasi khusus kepada pelajar, kakitangan dan juga pengguna luar kampus.